Қорытындылар туралы хаттама 1304039-1


2017-03-02 19:00:01


Тапсырыс беруші* "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Павлодар облысының Ішкі істер департаменті" ММ


Аукционның № 1304039-1

Аукционның атауы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің «Павлодар облысының Ішкі істер департаменті» мемлекеттік мекемесі үшін автокөлік құралын аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алу

Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік сатып алу комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Ұйымдастырушының мекенжайы


Аукциондық комиссияның құрамы:

Т.А.Ә Ұйымдағы лауазымы Комиссиядағы рөлi
1 Солтанов Мухит Мухаметбекович ҚР ҚМ МСК бас сарапшысы/Главный эксперт КГЗ МФ РК Хатшы
2 Кожаев Марат Шадетханович Начальник ДВД Павлодарской области Төраға
3 Ахметов Илдар Ержанович ҚР ҚМ МСК бас сарапшысы/Главный эксперт КГЗ МФ РК Мүше
4 Балабекова Эльвира Райсовна ҚР ҚМ МСК бас сарапшысы/Главный эксперт КГЗ МФ РК Мүше
5 Байтенова Жанар Рашидовна Начальник УФО ДВД Павлодарской области Мүше
6 Кудешев Рустам Аскарович Заместитель начальника ДВД Павлодарской области Мүше
7 Магзумов Бауржан Масугутович Руководитель Юридического отдела ДВД Павлодарской области Мүше
8 Амиржанов Хамит Уадутбекович ҚР ҚМ МСК басқарма басшысы/Руководитель управления КГЗ МФ РК Мүше
9 Сиразидимов Дамир Шамилович Начальник УТО ДВД Павлодарской области Мүше
10 Баймагамбетов Султанбек Каирболатович ҚР ҚМ МСК бас сарапшысы/Главный эксперт КГЗ МФ РК Мүше

Жалпы соманы көрсете отырып, сатып алынатын тауарлардың тізбесі 8839285.71 тенге

Лоттың № Лоттың атауы Тауардың сипаттамасы Саны Бірлік үшін баға Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
9879756-АУК1 Автобус класс 1, вместимость 10-12 мест, длина менее 6 м 1 8839285.71 8839285.71

Аукционға қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: (0):

Әлеуетті өнім берушінің атауы БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН Өтінім берілген күні және уақыты

Аукционға қатысуға арналған аукциондық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілгені туралы ақпарат (осы ақпарат аукционға қатысуға арналған алдын ала рұқсат хаттамасы болған кезде жарияланады) (0):

Әлеуетті өнім берушінің атауы БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН Өтінім берілген күні және уақыты

Аукциондық комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№ р/р Әлеуетті өнім берушінің атауы (әлеуетті өнім берушілер тізбесі), БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
Комиссия мүшесінің Т.А.Ә. Комиссия мүшесінің шешімі Бас тарту себебі Біліктілік талаптарына және аукциондық құжаттама талаптарына олардың сәйкес келмеуін растайтын мәліметтер мен құжаттарды көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжей сипаттау

Аукционға қатысудан бас тартылған өтінімдер (0):

Әлеуетті өнім берушінің атауы БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН Бас тарту себебі 1

1 үш мәтінді мәні бар анықтамалық: (біліктілік талаптарына сәйкес келмеу, аукциондық құжаттама талаптарына сәйкес келмеу, Заңның 6-бабының талаптарын бұзу)


Аукционға қатысуға мынадай өтінімдер аукционға қатысушылармен танылған және рұқсат етілген (0):

Әлеуетті өнім берушінің атауы БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН

Аукционға қатысушылардың бастапқы бағалары:

Әлеуетті өнім берушінің атауы БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН Өнім берушінің бірлік үшін бағасы, теңге Өнім берушінің жалпы сомасы, теңге Өтінімді беру күні мен уақыты Ескертпе: (мәні: ең аз бастапқы баға*)
1 2 3 4 5 6 7

* ең аз бастапқы баға – кімнің бастапқы бағасы аз және басқа ұсыныстардан бұрын түскен аукционға қатысушыға беріледі.


Аукционның басталу күні мен уақыты:

Аукционның аяқталу күні мен уақыты:


Аукционға қатысушылардың ұсыныстары туралы мәліметтер:

Әлеуетті өнім берушінің атауы БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН Өнім берушінің бірлік үшін бағасы, теңге Өнім берушінің жалпы сомасы, теңге Ұсынысты беру уақыты (Астана қаласының уақыты бойынша)

Аукциондық комиссияның шешімі:

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің «Павлодар облысының Ішкі істер департаменті» мемлекеттік мекемесі үшін автокөлік құралын аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алу «Мемлекеттік сатып алуды №9879756-АУК1 лот бойынша ұсынылған өтінімдердің болмауы байланысты деп тану».


Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты;
кк.аа.жжжж. – күн, ай, жыл;
сс.мм.сс. – сағат, минут, секунд.

Протокол об итогах 1304039-1


2017-03-02 19:00:01


Заказчик* ГУ "Департамент внутренних дел Павлодарской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"


№ аукциона 1304039-1

Название аукциона Государственные закупки автотранспортного средства для государственного учреждения «Департамент внутренних дел Павлодарской области» Министерства внутренних дел Республики Казахстан способом аукцион

Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Комитет по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан"

Адрес


Состав аукционной комиссии:

Ф. И. О Должность в организации Роль в комиссии
1 Солтанов Мухит Мухаметбекович ҚР ҚМ МСК бас сарапшысы/Главный эксперт КГЗ МФ РК Секретарь
2 Кожаев Марат Шадетханович Начальник ДВД Павлодарской области Председатель
3 Ахметов Илдар Ержанович ҚР ҚМ МСК бас сарапшысы/Главный эксперт КГЗ МФ РК Член комиссии
4 Балабекова Эльвира Райсовна ҚР ҚМ МСК бас сарапшысы/Главный эксперт КГЗ МФ РК Член комиссии
5 Байтенова Жанар Рашидовна Начальник УФО ДВД Павлодарской области Член комиссии
6 Кудешев Рустам Аскарович Заместитель начальника ДВД Павлодарской области Член комиссии
7 Магзумов Бауржан Масугутович Руководитель Юридического отдела ДВД Павлодарской области Член комиссии
8 Амиржанов Хамит Уадутбекович ҚР ҚМ МСК басқарма басшысы/Руководитель управления КГЗ МФ РК Член комиссии
9 Сиразидимов Дамир Шамилович Начальник УТО ДВД Павлодарской области Член комиссии
10 Баймагамбетов Султанбек Каирболатович ҚР ҚМ МСК бас сарапшысы/Главный эксперт КГЗ МФ РК Член комиссии

Перечень закупаемых товаров с указанием общей суммы 8839285.71 тенге

№ Лота Наименование лота Характеристика товара Количество Цена за единицу, тенге Сумма, выделенная для закупки, тенге
9879756-АУК1 Автобус класс 1, вместимость 10-12 мест, длина менее 6 м 1 8839285.71 8839285.71

Информация о представленных заявках на участие в аукционе (0):

Наименование потенциального поставщика БИН (ИИН)/ ИНН/УНП Дата и время представления заявки

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями аукционной документации заявках на участие в аукционе (данная информация опубликовывается при наличии протокола предварительного допуска к участию в аукционе) (0):

Наименование потенциального поставщика БИН (ИИН)/ ИНН/УНП Дата и время представления заявки

Результаты голосования членов аукционной комиссии:

№ п/п Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП
ФИО члена комиссии Решение члена комиссии Причина отклонения Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям аукционной документации

Отклоненные заявки на участие в аукционе (0):

Наименование потенциального поставщика БИН (ИИН)/ ИНН/УНП Причина отклонения

Следующие заявки на участие в аукционе были признаны участниками аукциона и допущены (0):

Наименование потенциального поставщика БИН (ИИН)/ ИНН/УНП

Стартовые цены участников аукциона:

Наименование потенциального поставщика БИН (ИНН)/ИНН/УНП Цена поставщика за единицу, тенге Общая сумма поставщика, тенге Дата и время подачи заявки Примечание: (значение: наименьшая стартовая цена*)
1 2 3 4 5 6 7

* наименьшая стартовая цена – присваивается участнику аукциона, чья стартовая цена является наименьшей и поступила ранее других предложений.


Дата и время начала аукциона:

Дата и время окончания аукциона:


Сведения о предложениях участников аукциона:

Наименование потенциального поставщика БИН (ИНН)/ИНН/УНП Цена поставщика за единицу, тенге Общая сумма поставщика, тенге Время подачи предложения (по времени города Астаны)

Решение аукционной комиссии:

«Признать государственную закупку Государственные закупки автотранспортного средства для государственного учреждения «Департамент внутренних дел Павлодарской области» Министерства внутренних дел Республики Казахстан способом аукцион по лоту № 9879756-АУК1 несостоявшейся в связи с отсутствием представленных заявок».


Расшифровка аббревиатур:

БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество;
дд.мм.гггг. – день, месяц, год;
чч.мм.сс. – часы, минуты, секунды.