Алдын ала рұқсат беру хаттамасы № 2361360-ОК1

Тапсырыс беруші 990840002910, "Қызылорда облысының білім басқармасының "Қамбаш" олимпиадалар және қосымша білім беру орталығы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

Конкурстың № 2361360-ОК1
Конкурстың атауы Сұйық отын (дизель отыны) сатып алу
Ұйымдастырушының атауы "Қызылорда облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының мекенжайы Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 1

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі. Жалпы сомасы: 18544260 тг
Лоттың № Лоттың атауы Саны Бірлік үшін бағасы, теңге Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
1 18243815-ОК1 Топливо 134000 138.39 18544260

Лоттың № 18243815-ОК1
Лоттың атауы Топливо

Конкурстық комиссияның құрамы:
Т.А.Ә. Ұйымдағы лауазымы Комиссиядағы рөлi
1 Калиев Рахан Байтлесович Директор Төраға
2 Тәжеди Гүлмира Бақытқызы Сотрудник Мүше
3 Ержанов Онал Жанатович Бөлім басшысы Мүше
4 Сексенбаева Ақтолқын Олжабайқызы Сотрудник Хатшы

Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 1
Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН Өтінім берілген күн мен уақыт
1 ЖК ЖАЛГАСБАЕВ АДИЛЕТ 880420301787 2018-03-16 17:28:13.848

Конкурстық комиссия мүшелерінің алдын ала дауыс беру нәтижелері:
Әлеуетті өнім берушінің атауы (әлеуетті өнім берушілердің тізбесі), БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН
Комиссия мүшесінің А.Т.Ә. Комиссия мүшесінің шешімі Конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы Бас тарту себептеріне негіздеме Конкурстық құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті өнім берушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1 ЖК ЖАЛГАСБАЕВ АДИЛЕТ, БСН (ЖСН): 880420301787
КАЛИЕВ РАХАН БАЙТЛЕСОВИЧ Жіберілген жоқ Не соответствие конкурсной документации Әлеуетті өнім беруші ұсынған техникалық ерекшелік Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігімен сәйкес келмейді, себебі әлеуетті өнім беруші техникалық ерекшелікте жаз маусымына арналған сұйық отынды (дизель отыны) ұсынуына байланысты есепке алынған жоқ. Қосымша 2 (Техникалық ерекшелік)
ТӘЖЕДИ ГҮЛМИРА БАҚЫТҚЫЗЫ Жіберілген жоқ Не соответствие конкурсной документации Әлеуетті өнім беруші ұсынған техникалық ерекшелік Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігімен сәйкес келмейді, себебі әлеуетті өнім беруші техникалық ерекшелікте жаз маусымына арналған сұйық отынды (дизель отыны) ұсынуына байланысты есепке алынған жоқ. Қосымша 2 (Техникалық ерекшелік)
ЕРЖАНОВ ОНАЛ ЖАНАТОВИЧ Жіберілген жоқ Не соответствие конкурсной документации Әлеуетті өнім беруші ұсынған техникалық ерекшелік Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігімен сәйкес келмейді, себебі әлеуетті өнім беруші техникалық ерекшелікте жаз маусымына арналған сұйық отынды (дизель отыны) ұсынуына байланысты есепке алынған жоқ. Қосымша 2 (Техникалық ерекшелік)

Конкурсқа қатысуға бас тартылған өтінімдер: 1
Өнім беруші атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ СЕН Бас тарту себебі
1 ЖК ЖАЛГАСБАЕВ АДИЛЕТ 880420301787 Не соответствие конкурсной документации

Конкурстық комиссия құжаттамасы талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келетін конкурсқа қатысуға өтінімдер: 0
Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН

Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімдерді алдын ала қарау нәтижелері бойынша ШЕШТІ:
Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ СЕН Конкурстық комиссияның шешімі
1 ЖК ЖАЛГАСБАЕВ АДИЛЕТ 880420301787 Жіберілген жоқ

Әлеуетті өнім берушілер конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілген конкурсқа қатысуға өтінімдерін берудің соңғы күні мен уақыты: осы хаттаманы жариялаған сәттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты

Протокол предварительного допуска №2361360-ОК1

Заказчик 990840002910, Коммунальное государственное казенное предприятие "Центр дополнительного образования и олимпиад "Камбаш" управления образования Кызылординской области"

№ конкурса 2361360-ОК1
Название конкурса Приобретение дизельного топлива
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление государственных закупок Кызылординской области"
Адрес организатора Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 1

Состав конкурсной комиссии:
Ф. И. О. Должность в организации Роль в комиссии
1 Калиев Рахан Байтлесович Директор Председатель
2 Тәжеди Гүлмира Бақытқызы Сотрудник Член комиссии
3 Ержанов Онал Жанатович Бөлім басшысы Член комиссии
4 Сексенбаева Ақтолқын Олжабайқызы Сотрудник Секретарь

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг на общую сумму: 18544260 тг
№ лота Наименование лота Количество Цена за единицу, тенге Сумма, выделенная
для закупки, тенге
1 18243815-ОК1 Топливо 134000 138.39 18544260

№ лота 18243815-ОК1
Наименование лота Топливо

Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 1
Наименование потенциального поставщика БИН (ИИН)/ ИНН/УНП Дата и время представления заявки
1 ИП ЖАЛГАСБАЕВ АДИЛЕТ 880420301787 2018-03-16 17:28:13.848

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:
№ п/п Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП
ФИО члена комиссии Решение члена комиссии Подробное описание причин не соответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации Обоснование причин отклонения Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации
1 ИП ЖАЛГАСБАЕВ АДИЛЕТ, БИН (ИИН): 880420301787
КАЛИЕВ РАХАН БАЙТЛЕСОВИЧ Отклонен Не соответствие конкурсной документации Әлеуетті өнім беруші ұсынған техникалық ерекшелік Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігімен сәйкес келмейді, себебі әлеуетті өнім беруші техникалық ерекшелікте жаз маусымына арналған сұйық отынды (дизель отыны) ұсынуына байланысты есепке алынған жоқ. Приложение 2 (Техническая спецификация)
ТӘЖЕДИ ГҮЛМИРА БАҚЫТҚЫЗЫ Отклонен Не соответствие конкурсной документации Әлеуетті өнім беруші ұсынған техникалық ерекшелік Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігімен сәйкес келмейді, себебі әлеуетті өнім беруші техникалық ерекшелікте жаз маусымына арналған сұйық отынды (дизель отыны) ұсынуына байланысты есепке алынған жоқ. Приложение 2 (Техническая спецификация)
ЕРЖАНОВ ОНАЛ ЖАНАТОВИЧ Отклонен Не соответствие конкурсной документации Әлеуетті өнім беруші ұсынған техникалық ерекшелік Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігімен сәйкес келмейді, себебі әлеуетті өнім беруші техникалық ерекшелікте жаз маусымына арналған сұйық отынды (дизель отыны) ұсынуына байланысты есепке алынған жоқ. Приложение 2 (Техническая спецификация)

Отклоненные заявки на участие в конкурсе: 1
Наименование потенциального поставщика БИН (ИИН)/ ИНН/УНП Причина отклонения
1 ИП ЖАЛГАСБАЕВ АДИЛЕТ 880420301787 Не соответствие конкурсной документации

Заявки на участие в конкурсе, соответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации: 0
Наименование потенциального поставщика БИН (ИИН)/ИНН/УНП

Конкурсная комиссия по результатам предварительного рассмотрения заявок на участие в конкурсе РЕШИЛА:
Наименование потенциального поставщика БИН (ИИН)/ИНН/УНП Решение конкурсной комиссии
1 ИП ЖАЛГАСБАЕВ АДИЛЕТ 880420301787 Отклонен

Окончательная дата и время представления заявок на участие в конкурсе, приведенных потенциальными поставщиками в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации: не позднее 3 рабочих дней с момента публикации данного протокола.

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.