Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Жоспар тармағын қарап шығу


050940007038
"Қорғас" шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығы" арнайы экономикалық аймағын басқарушы компаниясы" акционерлік қоғамы
Акционерное общество "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"
2020
Бағалы ұсыныныстарға сұраным
Қаржылық жылдан аспайтын сатып алулар
711235.900.000002
Жұмыс
Жер-кадастр жұмыстары
Земельно-кадастровые работы
Жер-кадастрлық жұмыстар
Земельно-кадастровые работы
өзге жұмыстар
прочие работы
Жұмыс
1
1230217
1230217
0
Қазан
в течение 180 календарных дней со дня подписания договора
келісімшартқа қол қойылған күннен бастап 180 күнтізбелік күн ішінде
Алматы облысы, Панфилов ауданы, Қорғас а. Алматы облысы, Панфилов ауданы, Пенжім селолық округі, "Қорғас" ШЫХО аумағы
1
195645400
Алматы облысы, Панфилов ауданы, Пенжім селолық округі, "Қорғас" ШЫХО аумағы
Алматинская область, Панфиловский район, Пежимский сельский округ, территория МЦПС "Хоргос"