Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Жоспар тармағын қарап шығу


990240007563
"Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Некоммерческое акционерное общество "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова"
"БҚМУ" КеАҚ
НАО "ЗКМУ"
2018
Бағалы ұсыныныстарға сұраным
Қаржылық жылдан аспайтын сатып алулар
10.61.21.300.000.00.0166.000000000001
Тауар
Мука
Мука
пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы, СТ РК 1482-2005
пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы, СТ РК 1482-2005
Жоғары сұрыпты бидай ұны. Сапа сертификаты немесе зертханалық анықтаманың бар болуы
Мука пшеничная высшего сорта, без посторонних примесей. Наличие сертификата качества или лабораторной справки
Килограмм
1250
120
150000
0
Қазан
по заявке Заказчика согласно технической спецификации
Тапсырыс берушінің өтініші бойынша техникалық ерекшелікке сай
Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ. Ақтөбе қ., Жаңақоныс, 8 Г (ас блогы ғимараты)
1250
151010000
Ақтөбе қ., Жаңақоныс, 8 Г (ас блогы ғимараты)
г. Актобе, мкр. Новый, 8 Г (здании пищеблока)