Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Жоспар тармағын қарап шығу


990240007563
"Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Некоммерческое акционерное общество "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова"
2019
Бағалы ұсыныныстарға сұраным
Қаржылық жылдан аспайтын сатып алулар
101139.900.000001
Тауар
Фарш
Фарш
мұздатылмаған, сиыр етінен жасалған
не мороженный, говяжий
Жоғары сапалы тартылған сиыр еті (жаңа тартылған суйексіз сиыр еті). Біртекті консистенция және табиғи қызыл түс. Малдан алынған өнімді ұсынатын Жеткізушіде, идентификациялық код пен мемлекеттік мал дәрігерлік бақылауының (мал дәрігерлік анықтама) тіркеу номері болуы тиіс. Сапа сертификаты немесе зертханалық анықтаманың болуы міндетті
Фарш говяжий высшего сорта (свежая перекрученная говяжья мякоть). Однородная консистенция и натуральный красный цвет. Поставщик, поставляющий продукцию животного происхождения обязан иметь идентификационный код и регистрационный номер Государственного ветеринарного надзора (ветсправка). Наличие сертификата качества или лабораторной справки
Килограмм
120
1200
144000
0
Шілде
по заявке Заказчика согласно технической спецификации
Тапсырыс берушінің өтініші бойынша техникалық ерекшелікке сай
Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Маресьев к-сі, 68 университет асханасы, № 1 ОЗҒ)
120
151010000
Маресьев к-сі, 68 университет асханасы, № 1 ОЗҒ)
ул. Маресьева, 68 (УЛК №1, столовая университета)