Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Жоспар тармағын қарап шығу


990240007563
"Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Некоммерческое акционерное общество "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова"
2019
Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден
Қаржылық жылдан аспайтын сатып алулар
39-бап 3-тармақ 42-тармақша егер біртекті тауарлардың құндық мәндегі жылдық көлемі тиісті қаржы жылына республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің бір жүз еселенген мөлшерінен аспаса, осындай біртекті тауарларды, егер біртекті жұмыстар мен көрсетілетiн қызметтердің құндық мәндегі жылдық көлемі айлық есептік көрсеткіштің бес жүз еселенген мөлшерінен аспаса, ал аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппараттары үшін айлық есептік көрсеткіштің үш мың еселенген мөлшерінен аспаса, осындай жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу;
011195.000.000000
Тауар
Күнбағыс дәндері
Семена подсолнечника
өнеркәсіптік
промышленные
вивария жағдайында болатын жануарлар үшін
для животных содержащихся в условиях вивария
Килограмм
250
300
75000
0
Мамыр
по заявке Заказчика в течение 15-ти календ. дней
Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Астана ауданы Маресьев көшесі,68. ҒЗЗО ғимараты
250
151013100
Маресьев көшесі,68. ҒЗЗО ғимараты
ул. Маресьева, 68. Здание ЦНИЛа