Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Жоспар тармағын қарап шығу


990240007563
"Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Некоммерческое акционерное общество "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова"
"БҚМУ" КеАҚ
НАО "ЗКМУ"
2019
Бағалы ұсыныныстарға сұраным
Қаржылық жылдан аспайтын сатып алулар
011341.100.000003
Тауар
Сәбіз
Морковь
балғын, 1-сынып
свежий, класс 1
Жаңа жиналған сәбіз: тұтас орташа көлемді, ұрылмаған, ақаусыз
Морковь свежая: цельной средней формы, непобитые, без дефектов
Килограмм
945
160.71
151870.95
0
Қазан
по заявке Заказчика согласно технической спецификации
Тапсырыс берушінің өтініші бойынша техникалық ерекшелікке сай
Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Жаңақоныс а. 8Г (ас блогы ғимараты)
945
151039100
8Г (ас блогы ғимараты)
8Г (здание пищеблока)