Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Жоспар тармағын қарап шығу


990240007563
"Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Некоммерческое акционерное общество "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова"
"БҚМУ" КеАҚ
НАО "ЗКМУ"
2019
Бағалы ұсыныныстарға сұраным
Қаржылық жылдан аспайтын сатып алулар
101210.500.000004
Тауар
Тауық
Курица
балғын, тұтас ет, І санат
свежая, тушка, I категория
I санатты жоғары сортты тауық еті (тұтас тауық), әрқайсысының салмағы кемінде 1,3-1,5 кг, жақсы қансыратылған, таза
Мясо птицы (цельные куры) I категории высшего сорта, весом не менее 1,3-1,5 кг каждая тушка, хорошо обескровлены, чистые
Килограмм
1000
491.07
491070
0
Қазан
по заявке Заказчика согласно технической спецификации
Тапсырыс берушінің өтініші бойынша техникалық ерекшелікке сай
Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Жаңақоныс а. 8Г (ас блогы ғимараты)
1000
151039100
8Г (ас блогы ғимараты)
8Г (здание пищеблока)