Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Жоспар тармағын қарап шығу


990240007563
"Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Некоммерческое акционерное общество "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова"
"БҚМУ" КеАҚ
НАО "ЗКМУ"
2019
Бағалы ұсыныныстарға сұраным
Қаржылық жылдан аспайтын сатып алулар
106132.330.000003
Тауар
Қарақұмық жармасы
Крупа гречневая
жоғары сұрып
сорт высший
Жоғары сортты тазартылған қарақұмық жармасы
Крупа гречневая очищенная высшего сорта, без посторонних примесей
Килограмм
400
285.71
114284
0
Қазан
по заявке Заказчика согласно технической спецификации
Тапсырыс берушінің өтініші бойынша техникалық ерекшелікке сай
Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Жаңақоныс а. 8Г (ас блогы ғимараты)
400
151039100
8Г (ас блогы ғимараты)
8Г (здание пищеблока)