Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Жоспар тармағын қарап шығу


990240007563
"Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Некоммерческое акционерное общество "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова"
"БҚМУ" КеАҚ
НАО "ЗКМУ"
2019
Бағалы ұсыныныстарға сұраным
Қаржылық жылдан аспайтын сатып алулар
108222.600.000000
Тауар
Кәмпит
Конфета
жылтыр, далап корпусымен
глазированная, с помадным корпусом
Жеміс-жидек салындысы бар карамель кәмпиттер
Конфеты карамельные с фруктово-ягодной начинкой
Килограмм
200
900
180000
0
Қараша
по заявке Заказчика согласно технической спецификации
Тапсырыс берушінің өтініші бойынша техникалық ерекшелікке сай
Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Жаңақоныс а. 8Г (ас блогы ғимараты)
200
151039100
8Г (ас блогы ғимараты)
8Г (здание пищеблока)