Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Жоспар тармағын қарап шығу


990240007563
"Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Некоммерческое акционерное общество "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова"
"БҚМУ" КеАҚ
НАО "ЗКМУ"
2019
Бағалы ұсыныныстарға сұраным
Қаржылық жылдан аспайтын сатып алулар
205959.630.000045
Тауар
Реагент
Реагент
түптөсемде немесе бірден көп компонентті қамтитын препараттар түрінде
на подложке или в виде препаратов включающие более одного компонента
Коагуляцияны ТЕО бақылау– II деңгей
ТЕО Контроль коагуляции - уровень II
Бума
1
50009
50009
0
Қараша
15 календарных дней со дня подписания договора
келісімшартқа қол қойған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Астана ауданы Пацаев көш.,7 ЖМЖА (Анестезиология және реаниматология кафедрасы - каб.2)
1
151013100
Пацаев көш.,7 ЖМЖА (Анестезиология және реаниматология кафедрасы - каб.2)
ул.Пацаева,7 БСМП (кафедра анестезиологии и реаниматологии - каб.2)