Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Жоспар тармағын қарап шығу


080640004414
Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық ревматология орталығы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской ревматологический центр" Управления здравоохранения города Алматы
2019
Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден
Қаржылық жылдан аспайтын сатып алулар
39-бап 3-тармақ 42-тармақша егер біртекті тауарлардың құндық мәндегі жылдық көлемі тиісті қаржы жылына республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің бір жүз еселенген мөлшерінен аспаса, осындай біртекті тауарларды, егер біртекті жұмыстар мен көрсетілетiн қызметтердің құндық мәндегі жылдық көлемі айлық есептік көрсеткіштің бес жүз еселенген мөлшерінен аспаса, ал аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппараттары үшін айлық есептік көрсеткіштің үш мың еселенген мөлшерінен аспаса, осындай жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу;
212023.400.000020
Тауар
С-реактивті ақуыз латекс-тест
С-реактивный белок латекс-тест
латекс-агглютинаттация әдісімен қан сарысуындағы С-реактивті ақуыздың концентрациясын анықтауға арналған, латекс диагностикум
для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови методом латекс-агглютинации, диагностикум латексный
Биохимия С - реактивті ақуыз (СРБ) әдісі нефелометрии 1*40+1*10
Биохимия С- реактивный белок (СРБ) метод нефелометрии 1*40+1*10
Жиынтық
19
13200
250800
0
Ақпан
февраль-декабрь
акпан-желтоксан
Алматы қ., Алмалы ауданы Айтеке би к. 116 үй
19
751110000
Айтеке би к. 116 үй
ул. Айтеке би д. 116