Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Жоспар тармағын қарап шығу


990240007563
"Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Некоммерческое акционерное общество "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова"
"БҚМУ" КеАҚ
НАО "ЗКМУ"
2020
Бағалы ұсыныныстарға сұраным
Қаржылық жылдан аспайтын сатып алулар
011371.000.000000
Тауар
Қызылша
Свекла
балғын, асхана
свежая, столовая
Жаңа жиналған қызылша: сұрыпталған, ақаусыз, орташа көлемді
Свекла свежая: отборная, без дефектов, средней величины
Килограмм
1890
85
160650
0
Қаңтар
по заявке Заказчика согласно технической спецификации
Тапсырыс берушінің өтініші бойынша техникалық ерекшелікке сай
Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Жаңақоныс а. 8Г (ас блогы ғимараты)
1890
151039100
8Г (ас блогы ғимараты)
8Г (здание пищеблока)