Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Жоспар тармағын қарап шығу


990240007563
"Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Некоммерческое акционерное общество "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова"
"БҚМУ" КеАҚ
НАО "ЗКМУ"
2020
Бағалы ұсыныныстарға сұраным
Қаржылық жылдан аспайтын сатып алулар
107311.310.000000
Тауар
Макарон өнімдері
Изделия макаронные
макарондар, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып
макароны, из пшеничной муки, сорт высший
Макарон өнімдері (вермишель)
Макаронные изделия (вермишель)
Килограмм
600
215
129000
0
Қаңтар
по заявке Заказчика согласно технической спецификации
Тапсырыс берушінің өтініші бойынша техникалық ерекшелікке сай
Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Жаңақоныс а. 8Г (ас блогы ғимараты)
600
151039100
8Г (ас блогы ғимараты)
8Г (здание пищеблока)