Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Жоспар тармағын қарап шығу


990240007563
"Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Некоммерческое акционерное общество "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова"
2020
Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден
Қаржылық жылдан аспайтын сатып алулар
39-бап 3-тармақ 1-тармақша табиғи монополия салаларына жататын көрсетілетін қызметтерді, сондай-ақ энергиямен жабдықтау қызметтерін көрсетуді сатып алу немесе электр энергиясын кепілдендірген берушімен электр энергиясын сатып алу-сату;
351110.100.000000
Тауар
Электр энергиясы
Электроэнергия
өзі тұтыну үшін
для собственного потребления
Медицина университетіне электр энергиясын беру.
Подача электрической энергии для Медицинского университета
Киловатт-сағат
1674123
17.97
30083990.31
0
Қаңтар
с момента подписания Договора до 31 декабря 2020 года
келісімшартқа қол қойған сәттен бастап 2020 жылдың 31 желтоқсанға дейін
Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Астана ауданы БҚМУ нысандары
1674123
151013100
БҚМУ нысандары
объекты ЗКМУ