Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Жоспар тармағын қарап шығу


990240007563
"Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Некоммерческое акционерное общество "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова"
2020
Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден
Қаржылық жылдан аспайтын сатып алулар
39-бап 3-тармақ 1-тармақша табиғи монополия салаларына жататын көрсетілетін қызметтерді, сондай-ақ энергиямен жабдықтау қызметтерін көрсетуді сатып алу немесе электр энергиясын кепілдендірген берушімен электр энергиясын сатып алу-сату;
351110.100.000000
Тауар
Электр энергиясы
Электроэнергия
өзі тұтыну үшін
для собственного потребления
Медицина орталығына электр энергиясын беру.
Подача электрической энергии для Медицинского центра
Киловатт-сағат
446866
17.97
8030182.02
0
Қаңтар
с момента подписания Договора до 31 декабря 2020 года
келісімшартқа қол қойған сәттен бастап 2020 жылдың 31 желтоқсанға дейін
Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Жаңақоныс а. 8 Г
446866
151039100
8 Г
8 Г