Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Жоспар тармағын қарап шығу


990240007563
"Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Некоммерческое акционерное общество "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова"
"БҚМУ" КеАҚ
НАО "ЗКМУ"
2020
Бағалы ұсыныныстарға сұраным
Қаржылық жылдан аспайтын сатып алулар
222929.900.000068
Тауар
Түтікше
Пробирка
микроцентрифугалы
микроцентрифужная
Микроцентрифугалық түтікшелер "Эппендорф" 1,5 мл, ДНК, ДНКаз және РНКаз жоқ бөліністермен
Пробирки микроцентрифужные 1,5 мл "Эппендорф" с делениями без ДНК, ДНКаз и РНКаз
Бума
1
33950
33950
0
Наурыз
20 календарных дней с момента подписания договора
Шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн
Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Астана ауданы Маресьев көш.,68
1
151013100
Маресьев көш.,68
ул.Маресьева, 68