Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Жоспар тармағын қарап шығу


990240007563
"Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Некоммерческое акционерное общество "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова"
"БҚМУ" КеАҚ
НАО "ЗКМУ"
2020
Бағалы ұсыныныстарға сұраным
Қаржылық жылдан аспайтын сатып алулар
202014.900.000004
Тауар
Дезинфекциялау құралы
Средство дезинфицирующее
55% натрий перкарбонаты, 1,5% алкилдемитилбензиламмоний хлориді
55% перкарбонат натрия, 1,5% алкилдемитилбензиламмоний хлорид
"Эдель" дезинфекциялық құралы, 1 литр
Дезинфицирующее средство "Эдель", 1 литр
Килограмм
2
2975
5950
0
Наурыз
20 календарных дней с момента подписания договора
Шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн
Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Астана ауданы Маресьев көш., 68
2
151013100
Маресьев көш., 68
ул.Маресьева, 68