Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Жоспар тармағын қарап шығу


990240007563
"Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Некоммерческое акционерное общество "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова"
"БҚМУ" КеАҚ
НАО "ЗКМУ"
2020
Бағалы ұсыныныстарға сұраным
Қаржылық жылдан аспайтын сатып алулар
205959.630.000045
Тауар
Реагент
Реагент
түптөсемде немесе бірден көп компонентті қамтитын препараттар түрінде
на подложке или в виде препаратов включающие более одного компонента
Қақпағы белгіленбеген гистологиялық кассеталар, ақ түсті 2000 дана/ орамада
Гистологические кассеты с неустановленными крышками, белого цвета 2000 штук/упаковка
Бума
1
97200
97200
0
Мамыр
60 календарных дней с момента подписания договора
Шартқа қол қойылған сәттен бастап 60 күнтізбелік күн
Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Жаңақоныс а. 8 Г (МЦ - паталогоанатомиялық бөлімше)
1
151039100
8 Г (МЦ - паталогоанатомиялық бөлімше)
8 Г (МЦ - паталогоанатомическое отделение)