Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Жоспар тармағын қарап шығу


990240007563
"Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Некоммерческое акционерное общество "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова"
"БҚМУ" КеАҚ
НАО "ЗКМУ"
2020
Бағалы ұсыныныстарға сұраным
Қаржылық жылдан аспайтын сатып алулар
323015.600.000001
Тауар
Ракеткалар
Ракетки
бадминтон үшін
для бадминтона
Бадминтон үшін ракеткалар
Ракетки для бадминтона
Жұп
80
4910.71
392856.8
0
Мамыр
15 календарных дней с момента подписания договора
Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Астана ауданы Маресьев көш., 68 (қойма бөлмесі)
80
151013100
Маресьев көш., 68 (қойма бөлмесі)
ул. Маресьева, 68 (складское помещение)