Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Жоспар тармағын қарап шығу


990240007563
"Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Некоммерческое акционерное общество "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова"
"БҚМУ" КеАҚ
НАО "ЗКМУ"
2020
Бағалы ұсыныныстарға сұраным
Қаржылық жылдан аспайтын сатып алулар
236210.510.000003
Тауар
Гипсті картонды табақ
Лист гипсокартонный
маркасы ГКЛ, қалыңдығы 12,5 мм
марка ГКЛ, толщина 12,5 мм
Гипсокартон, өлшемі 1200х2500.
Гипсокартон, размером 1200х2500.
Парақ
100
1449
144900
0
Маусым
15 календарных дней с момента подписания договора
Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Астана ауданы Маресьев к-сі, 68 (қойма бөлмесі)
100
151013100
Маресьев к-сі, 68 (қойма бөлмесі)
ул.Маресьева, 68 (складское помещение)