Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Жоспар тармағын қарап шығу


990240007563
"Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Некоммерческое акционерное общество "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова"
"БҚМУ" КеАҚ
НАО "ЗКМУ"
2020
Бағалы ұсыныныстарға сұраным
Қаржылық жылдан аспайтын сатып алулар
205959.630.000045
Тауар
Реагент
Реагент
түптөсемде немесе бірден көп компонентті қамтитын препараттар түрінде
на подложке или в виде препаратов включающие более одного компонента
CD10 Pe (CE) 100 test реагенттер жиынтығы
Набор реагентов CD10 Pe (CE) 100 test
Жиынтық
1
190575
190575
0
Қазан
в течение 30 календарных дней по заявке Заказчика
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 30 күнтізбелік күн аралығында
Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Жаңақоныс а. 8 Г
1
151039100
8 Г
8 Г