Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Жоспар тармағын қарап шығу


990240007563
"Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Некоммерческое акционерное общество "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова"
"БҚМУ" КеАҚ
НАО "ЗКМУ"
2020
Бағалы ұсыныныстарға сұраным
Қаржылық жылдан аспайтын сатып алулар
171214.300.000001
Тауар
Картон
Картон
тоқылған
переплетный
Түптеу картон (2мм, 78*100)
Переплетный картон (2мм, 78*100)
Парақ
100
316.96
31696
0
Қазан
15 календарных дней с момента подписания договора
Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Астана ауданы Маресьев көшесі, 68
100
151013100
Маресьев көшесі, 68
улица Маресьева, 68