Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Жоспар тармағын қарап шығу


050940007038
"Қорғас" шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығы" арнайы экономикалық аймағын басқарушы компаниясы" акционерлік қоғамы
Акционерное общество "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"
2020
Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден
Қаржылық жылдан аспайтын сатып алулар
39-бап 3-тармақ 42-тармақша егер біртекті тауарлардың құндық мәндегі жылдық көлемі тиісті қаржы жылына республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің бір жүз еселенген мөлшерінен аспаса, осындай біртекті тауарларды, егер біртекті жұмыстар мен көрсетілетiн қызметтердің құндық мәндегі жылдық көлемі айлық есептік көрсеткіштің бес жүз еселенген мөлшерінен аспаса, ал аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппараттары үшін айлық есептік көрсеткіштің үш мың еселенген мөлшерінен аспаса, осындай жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу;
620111.900.000000
Жұмыс
Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу бойынша жұмыстар
Работы по разработке программного обеспечения
Бағдарламалық қамтама жасау жұмыстары
Работы по разработке программного обеспечения
Мобильді қосымшаны әзірлеу (техникалық спецификацияға сәйкес)
Разработка мобильного приложения (согласно технической спецификации)
Жұмыс
1
250000
250000
0
Қаңтар
в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
келісімшартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
Алматы облысы, Панфилов ауданы, Қорғас а. Алматы облысы, Панфилов ауданы, Пенжім с.о, Қорғас ауылы, 14 ғимарат
1
195645400
Алматы облысы, Панфилов ауданы, Пенжім с.о, Қорғас ауылы, 14 ғимарат
Алматинская область, Панфиловский район, Пиджимский с.о., с Хоргос, здание 14