Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Жоспар тармағын қарап шығу


050940007038
"Қорғас" шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығы" арнайы экономикалық аймағын басқарушы компаниясы" акционерлік қоғамы
Акционерное общество "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"
2020
Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден
Қаржылық жылдан аспайтын сатып алулар
39-бап 3-тармақ 36-тармақша Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалған тұлғадан тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу;
749019.000.000000
Жұмыс
Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/ технологических схем/паспортов
Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/ технологических схем/паспортов
Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/ технологических схем/паспортов и аналогичных документов
Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/ технологических схем/паспортов и аналогичных документов
инфрақұрылымдық объектілерге уақытша (ұзақ мерзімге, қысқа мерзімге) өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беретін акт дайындау
изготовление акта право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) на инфраструктурные объекты
Жұмыс
1
13741.17
13741.17
0
Қараша
в течение 30 календарных дней с даты подписания договора
келісімшартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Алматы облысы, Панфилов ауданы, Жаркент қ. Жаркент қаласы
1
195620100
Жаркент қаласы
город Жаркент