Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Жоспар тармағын қарап шығу


990240007563
"Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Некоммерческое акционерное общество "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова"
2021
Бағалы ұсыныныстарға сұраным
Қаржылық жылдан аспайтын сатып алулар
257330.630.000003
Тауар
Бұрағыш
Отвертка
крест тәрізді
крестообразная
Бұрағыш крест тәрізді
Отвертка крестовая
Жиынтық
6
5446.43
32678.58
0
Ақпан
15 календарных дней с момента подписания договора.
Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн.
Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Астана ауданы Маресьев көш., 68 (қойма бөлмесі)
6
151013100
Маресьев көш., 68 (қойма бөлмесі)
ул.Маресьева, 68 (складское помещение)