Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Жоспар тармағын қарап шығу


990240007563
"Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Некоммерческое акционерное общество "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова"
2021
Бағалы ұсыныныстарға сұраным
Қаржылық жылдан аспайтын сатып алулар
236210.510.000003
Тауар
Гипсті картонды табақ
Лист гипсокартонный
маркасы ГКЛ, қалыңдығы 12,5 мм
марка ГКЛ, толщина 12,5 мм
Гипсокартон
Гипсокартон
Парақ
30
89.29
2678.7
0
Сәуір
15 календарных дней с момента подписания договора.
Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн.
Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Астана ауданы Маресьев көш., 68 (қойма бөлмесі)
30
151013100
Маресьев көш., 68 (қойма бөлмесі)
ул.Маресьева, 68 (складское помещение)