Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Жоспар тармағын қарап шығу


990240007563
"Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Некоммерческое акционерное общество "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова"
2021
Бағалы ұсыныныстарға сұраным
Қаржылық жылдан аспайтын сатып алулар
325013.550.000000
Тауар
Аппарат
Аппарат
ультрадыбыстық, оториноларингологиялық
ультразвуковой, оториноларингологический
Оториноларингологиялық емханалық жиынтық
Набор оториноларингологический поликлинический
Жиынтық
1
223214.29
223214.29
0
Маусым
20 календарных дней с момента подписания договора
Шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн
Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Астана ауданы Маресьев көш., 68
1
151013100
Маресьев көш., 68
ул.Маресьева, 68