Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Жоспар тармағын қарап шығу


990240007563
"Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Некоммерческое акционерное общество "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова"
"БҚМУ" КеАҚ
НАО "ЗКМУ"
2021
Бағалы ұсыныныстарға сұраным
Қаржылық жылдан аспайтын сатып алулар
205952.100.000311
Тауар
Реагент
Реагент
ерекше нуклеин қышқылдарын анықтау үшін
для выявления специфических нуклеиновых кислот
Нуклеин қышқылдарын "ДНҚ-қан-М100" қанынан 100 бөліндіге бөлуге арналған реагенттер жиынтығы
Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из крови "ДНК-Кровь-М100" на 100 выделений
Жиынтық
1
204000
204000
0
Маусым
90 календарных дней с момента подписания договора
Шартқа қол қойылған сәттен бастап 90 күнтізбелік күн
Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Астана ауданы Маресьев көш.,68 (қойма бөлмесі)
1
151013100
Маресьев көш.,68 (қойма бөлмесі)
ул.Маресьева,68 (складское помещение)