Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Жоспар тармағын қарап шығу


990240007563
"Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Некоммерческое акционерное общество "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова"
"БҚМУ" КеАҚ
НАО "ЗКМУ"
2021
Бағалы ұсыныныстарға сұраным
Қаржылық жылдан аспайтын сатып алулар
205959.630.000045
Тауар
Реагент
Реагент
түптөсемде немесе бірден көп компонентті қамтитын препараттар түрінде
на подложке или в виде препаратов включающие более одного компонента
ИФТ - жиынтығы IL - 6 бета Rat
ИФА - набор IL - 6 бета Rat
Жиынтық
2
246450
492900
0
Маусым
60 календарных дней с момента подписания договора
Шартқа қол қойылған сәттен бастап 60 күнтізбелік күн
Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Астана ауданы Маресьев көш.,68 (қойма бөлмесі)
2
151013100
Маресьев көш.,68 (қойма бөлмесі)
ул.Маресьева,68 (складское помещение)