Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Жоспар тармағын қарап шығу


990240007563
"Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Некоммерческое акционерное общество "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова"
"БҚМУ" КеАҚ
НАО "ЗКМУ"
2021
Бағалы ұсыныныстарға сұраным
Қаржылық жылдан аспайтын сатып алулар
205952.100.000278
Тауар
Реагенттер жинағы
Набор реагентов
адам қанының сарысуындағы немесе плазмасындағы үшглицеридтер концентрациясын анықтауға арналған
для определения концентрации триглицеридов в сыворотке или плазме крови человека
Диагностикалық жиынтығы - триглицеридтер
Диагностический набор - триглицериды
Жиынтық
1
9840
9840
0
Тамыз
20 календарных дней с момента подписания договора
Шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн
Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Астана ауданы Маресьев к-сі, 68 (қойма бөлмесі)
1
151013100
Маресьев к-сі, 68 (қойма бөлмесі)
ул. Маресьева, 68 (складское помещение)