Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Жоспар тармағын қарап шығу


990240007563
"Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Некоммерческое акционерное общество "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова"
"БҚМУ" КеАҚ
НАО "ЗКМУ"
2021
Бағалы ұсыныныстарға сұраным
Қаржылық жылдан аспайтын сатып алулар
205952.100.000277
Тауар
Реагенттер жинағы
Набор реагентов
Ендрассик-Гроф сәйкестендірілген әдісімен жалпы және тікелей билирубин концентрациясын анықтауға арналған
для определения концентрации общего и прямого билирубина унифицированным методом Ендрассика-Грофа
Диагностикалық жинақ - билирубин
Диагностический набор - билирубин
Жиынтық
5
6625
33125
0
Тамыз
20 календарных дней с момента подписания договора
Шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн
Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Астана ауданы Маресьев к-сі, 68 (қойма бөлмесі)
5
151013100
Маресьев к-сі, 68 (қойма бөлмесі)
ул. Маресьева, 68 (складское помещение)